สิ่งที่เรานำเสนอ

เราจัดให้มีกระบวนการบรรจุสินค้าในบรรจุภัณฑ์ขึ้นรูปซึ่งทำจากวัตถุดิบที่เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ของลูกค้า

คุณสมบัติของบรรจุภัณฑ์ที่ยืดหยุ่นได้

ประกอบด้วยวัตถุดิบที่ปกป้องผลิตภัณฑ์จากความชื้น อากาศ และแสงที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายได้

ระบบไลน์การผลิต

ผลิตภายใต้มาตรฐาน GMP/ISO โดยใช้เครื่องจักรที่ทันสมัย

ดีไซน์ทันสมัย

สามารถใช้ได้ถึง 6 สีในการออกแบบเพื่อให้ตรงกับความต้องการของรูปผลิตภัณฑ์

การควบคุมคุณภาพ

การควบคุมทางกายภาพและจุลินทรีย์ของผลิตภัณฑ์ (bulk) และบรรจุภัณฑ์

ความสะดวกและความสดใหม่

ขนาดเล็กง่ายต่อการพกพาสำหรับใช้ครั้งเดียว ทำให้ผลิตภัณฑ์มีความสดใหม่และเหมาะกับวิถีชีวิตที่เร่งรีบของผู้คนในปัจจุบัน

ความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

บรรจุภัณฑ์ผลิตจากวัสดุชีวมวล ลดการใช้พลาสติก 30.5 %

คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์

รูปร่าง :

เป็นเนื้อเดียวกัน

ความหนา :

น้ำหนักบรรจุน้อยกว่า 200,000 ซีพี

 

ขึ้นอยู่กับความหนาแน่นของผลิตภัณฑ์จำนวนมากและการออกแบบ PH: 2-7

น้ำหนักบรรจุ :

ขึ้นอยู่กับความหนาแน่นของผลิตภัณฑ์จำนวนมากและการออกแบบ PH: 2-7

ขนาดเล็ก :

ขึ้นรูปด้านเดียวสูงสุด 1.0 กรัม

ขึ้นรูปสองด้านสูงสุด 2.0 กรัม

ขนาดใหญ่ :

ขึ้นรูปด้านเดียวสูงสุด 10.0 กรัม

การขึ้นรูปสองด้านสูงสุด 17.0 กรัม

ทุกผลิตภัณฑ์จาก KANAE Innovation จะมีการทดสอบความคงสภาพของผลิตภัณฑ์ (Stability Test) ในประเทศไทยและการทดสอบความเหมาะสมระหว่างผลิตภัณฑ์กับบรรจุภัณฑ์ (Compatibility Test) ที่ศูนย์พัฒนาเฉพาะทางบรรจุภัณฑ์ (PTDC) ในประเทศญี่ปุ่น เพื่อรับประกันอายุและคุณภาพของผลิตภัณฑ์

ระยะเวลาการผลิต

Compatibility test of film conducted in Japan 🇯🇵

• Appearance

• Seal strength

• Lamination strength

• Pressure test

• Tearing test form the notch

Stability test of product conducted in Thailand 🇹🇭

2-3 Months
Printing of Film

Can be designed up to 6 colors

1-2 months
Quality control

Ship in bulk product by customer Microbial test 

• Production site

• Bulk product

• Reel of film 

7 days
Start commercial production

Qualitu control

• Pressure test 

• Seal check test 

• Weight variation test

• Microbial test of finished product

7 days
Launch to market