บริษัท คาเน อินโนเวชั่น จำกัด

เป็นการร่วมทุนกับ บริษัท คาเน จำกัด (ประเทศญี่ปุ่น) ซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2499 สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่เมืองโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น โดยนำเสนอบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมที่สุดแก่ลูกค้า

บริษัท คาเน จำกัด (ประเทศญี่ปุ่น) ให้บริการลูกค้าในหลากหลายกลุ่มผลิตภัณฑ์ ได้แก่ เภสัชกรรม เครื่องสำอาง ผลิตภัณฑ์ของใช้ส่วนตัว อาหาร เคมีภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ ด้วยประสบการณ์อันยาวนาน และพันธมิตรทางธุรกิจกว่า 1,000 ราย

บริษัท คาเน อินโนเวชั่น จำกัด  นำเทคโนโลยีล้ำสมัยจาก บริษัท คาเน จำกัด (ประเทศญี่ปุ่น) มาสร้างสรรค์บรรจุภัณฑ์อัจฉริยะสำหรับไลฟ์สไตล์สมัยใหม่ เราเชื่อว่าด้วยประสบการณ์และความชำนาญด้านการวิจัยและพัฒนาวัสดุ รูปแบบ ประกอบกับการใช้เครื่องจักรที่เหมาะสม ทำให้บรรจุภัณฑ์จากคาเน อินโนเวชั่น สามารถช่วยรักษาและคงคุณค่าผลิตภัณฑ์ที่บรรจุภายใน ช่วยลดต้นทุน และเป็นบรรจุภัณฑ์ที่เพิ่มความสะดวกในการใช้งานให้แก่ผู้บริโภค